Outplacement

Vol energie een nieuwe weg inslaan

Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Het heeft grote invloed op je persoonlijk leven en op je inkomen.

Wanneer je in een dergelijke situatie komt, vraagt dit veel van je. Ten eerste de verwerking van het gegeven en ten tweede de gevolgen in de breedste zin van het woord. Je bent van de eerste schrik bekomen en dan rijst vraag “hoe nu verder?” Alleen jij kunt het initiatief nemen en bepalen hoe het verder gaat. Je bent de architect van je eigen toekomst. Al zul je dit waarschijnlijk in het begin nauwelijks kunnen geloven.

Jij staat centraal!

Outplacement is maatwerk. Door middel van een ‘op maat’ gesneden plan word je begeleid en gecoacht met als doel ‘de baan die bij jou past’. Dit is het moment waarop je echt zelf de keuze kunt maken.

Kortom, een outplacementtraject is ook vaak een moment van reflectie. Wil je weer doen wat je deed? Ben je wel wie je wilt zijn? Lig je nog op koers? Het zijn allemaal vragen die een rol spelen. Een gevoel van ‘nu of nooit’, ‘dit is de kans om het roer om te gooien’.

Wat kun je van ons verwachten?

Wanneer we samenwerken, is dat op basis van wederzijds vertrouwen. BC&T plaatst jouw verandering in het middelpunt. Jij ontdekt zelf wat je wilt en we begeleiden je om dat ook daadwerkelijk te bereiken. Vol enthousiasme gaan we op zoek naar de verandering en een zo groot mogelijk rendement! Wij maken in onze outplacementtrajecten gebruik van een praktische methode met een focus op die verandering. De methode is valide, betrouwbaar en wetenschappelijk verantwoord. Het geeft je handvatten om je energiepijl te verhogen en zo zelfverzekerd een nieuwe weg in te slaan. Op zoek naar oplossingen voor de lange termijn!

Looptijd van het traject en de kosten.

Outplacementtrajecten variëren in opbouw en aanpak. Beschikbare tijd, budget en mogelijkheden op de arbeidsmarkt bepalen onder andere de looptijd. De meeste outplacementtrajecten hebben een doorlooptijd van 6 – 9 tot maximaal 12 maanden. Ze beslaan tussen de 20 en 25 sessies. Verder is er veelvuldig mail en telefonisch contact.

De mate van rapporteren gaat in overleg met de opdrachtgever. Het traject kost standaard € 4.800.-, exclusief btw en eventuele opleidingskosten, ongeacht de duur van het traject. Facturering geschiedt voor aanvang van het traject. De gesprekken vinden plaats op het kantoor van Baas Coaching & Training.

Drijfveren als basis

Je benut vaak slechts een fractie van je potentiële mogelijkheden. Wat belemmert je dan? Om dit te doorgronden is het belangrijk te weten welke drijfveren je hebt in je leven.

De vijf behoefteniveaus in menselijk gedrag van Abraham Maslow zijn uitgangspunt:

  • Het niveau van de biologische behoeften (de behoefte aan eten, drinken, zuurstof, kleding, onderdak)
  • Het niveau van de veiligheidsbehoeften (de behoefte aan bestaanszekerheid)
  • De sociale behoeften  (behoefte aan liefde en de behoefte ergens bij te horen)
  • De behoefte aan erkenning en waardering  (de behoefte aan zelfwaardering, verlangen naar vrijheid, onafhankelijkheid en zelfwaardering / de behoefte aan waardering door anderen, respect, aanvaarding, erkenning als persoon, erkenning)
  • De behoefte aan zelfverwezenlijking (het verlangen om meer en meer te worden wie je in aanleg al bent)

Zolang je energie nodig hebt voor de strijd om het bestaan, is er geen vrije energie beschikbaar om te besteden aan jouw beschikbare potentieel, aan jouw menselijke mogelijkheden.

Het begint bij jezelf mogen zijn, zijn wie je bent; van jezelf houden zoals je bent, zonder jezelf als volmaakt te zien. Bij ontslag of re-integratie is veel energie nodig voor zelfhandhaving en het opnieuw opbouwen van zelfvertrouwen.

Meer informatie

Lees meer over het outplacementtraject of neem contact op.

info@baascoachingentraining.nl
06 29379297

Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.