Metaprofiel analyse

Door anders denken, energie opbouwen

Wat is het?

Je manier van denken, bepaalt hoe je je voelt en hoe je handelt. Dat geldt voor individuen, maar ook voor teams en organisaties. MPA MindSonar® is een methode waarmee denkstijlen gemeten worden: een soort röntgenapparaat voor het menselijk denken. MPA meet niet wat je denkt, maar hoe je denkt. MPA brengt jouw persoonlijke denkstijl – of die van een team of een organisatie – in kaart.

Wat doet het?

MPA legt je vragen en keuzes voor. Zo zoekt het naar patronen in hoe je denkt. Van die patronen maakt het grafieken en rapporten. Bovendien meet het hoe lang je over het beantwoorden doet. MPA geeft je manier van denken weer in dertien facetten of dimensies, ook wel  ‘metaprogramma’s’ genoemd. Samen geven ze een duidelijk beeld van je persoonlijke, unieke denkstijl in die situatie.

Wat wordt hier bedoeld met denken?

Met het woord ‘denken’ doelen we niet alleen op je gedachten, maar ook op wat je voelt en wat je doet. Denken, voelen en doen hangen in sterke mate met elkaar samen. Hoe je denkt, bepaalt wat je opvalt en wat je ontgaat: je denkstijl zet als het ware een filter voor wat je in je omgeving ziet en hoort. Je denkstijl bepalen de filters en de filters versterken je denkstijl. Deze wisselwerking tussen denken en waarnemen, bepaalt wat je voelt.

In een gegeven situatie reageer je dus op basis van:

  • wat je denkt,
  • wat je waarneemt en
  • wat je voelt.

In verschillende situaties kun je heel verschillend denken. Op je werk bijvoorbeeld, denk je misschien heel anders dan wanneer je met je hobby of kinderen bezig bent. Daarom meet MPA altijd de denkstijl voor een bepaalde situatie (context bepaald).

Waar is MPA op gebaseerd?

MPA is ontwikkeld door het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP) te Nijmegen. Het IEP heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de meting van denkstijlen. De denkstijltest is door wetenschappelijk onderzoek steeds nauwkeuriger en betrouwbaarder gemaakt.

Coaching en MPA

Waardoor  loop je vast? Wat maakt dat jou steeds dezelfde dingen overkomen? Waar liggen je kwaliteiten?

Door anders te denken, hef je blokkerende gedachten op. Daardoor groeit je productiviteit, energieniveau en evenwichtig gedrag.

Metaprofiel analyse® (MPA) is een  online denkstijl analyse. Hij maakt inzichtelijk en legt uit waarom je in de ene situatie vastloopt en in een  andere situatie juist goed presteert. MPA meet niet wat je denkt, maar hoe je denkt. Het brengt je persoonlijke denkstijl in kaart en is van grote waarde als instrument bij een coachgesprek.

Teambuilding en MPA

Hoe trek ik het team weer vlot? Waardoor werken ze niet beter samen?  Hoe kan de communicatie verbeteren?

Met Metaprofiel analyse verbetert de communicatie en samenwerking binnen het team. De collega’s krijgen begrip voor elkaar. Er ontstaat waardering voor de verschillen. Het team leert hoe de denkstijlen van de teamleden elkaar ondersteunen.

Ook wordt duidelijk wat de sterke en zwakke punten zijn van het team en hoe je daar gebruik van kunt maken. Eventueel kun je met MPA ook bepalen aan wat voor soort nieuwe collega het team het meest behoefte heeft.