Visie

Ieder leven kent slechts één constante en dat is verandering. Een paradox waar veel mensen geregeld mee worstelen. Wij hebben van nature de neiging om krampachtig vast te houden aan het vertrouwde. Of het nu om relaties, werk of gezondheid gaat. Baas Coaching & Training plaatst verandering juist in het middelpunt. De crisis als gegeven en de klant zelf laten ontdekken welke keuzes er zijn.

Door oprechte belangstelling en een open vragende houding. Individueel of in groepsverband. Stapje voor stapje of met zevenmijlslaarzen. Wanneer je zelf de koers uitzet, wordt de weg ernaartoe leuker en gemakkelijker. Dat te zien gebeuren, geeft de grootste voldoening in mijn vak. Dan ontstaat er beweging van binnenuit en dat leidt tot nieuwe perspectieven en oplossingen.